Gedoogplicht dijkversterking: minnelijk overleg en schadevergoeding