Voorkeursrecht gemeente vervallen, maar nog inroepbaar

Voorkeursrecht gemeente vervallen, maar nog inroepbaar

Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft een interessant arrest gewezen over nietigverklaring op grond van artikel 26 Wet voorkeursrecht gemeenten. Met dit artikel heeft de gemeente de mogelijkheid om rechtshandelingen te vernietigen die zijn verricht met de kennelijke strekking haar voorkeurspositie te ondermijnen. Die mogelijkheid heeft een gemeente namelijk ook nog nadat haar voorkeursrecht al is vervallen, zo oordeelt het hof. Gemeenten hoeven daarbij geen noemenswaardig materieel belang te hebben.