De status van het recht van voorpoot

De status van het recht van voorpoot

Het middeleeuwse recht van voorpoot (dat stamt uit 1491) is nooit afgeschaft en overleefde achtereenvolgende codificaties van het privaatrecht. Het voorpootrecht bestaat eruit om bomen en planten in overheidsgrond rondom een erf te mogen planten, die bomen te exploiteren en de grond desgewenst opnieuw te beplanten of te bepoten. Het karakter van dit oude zakelijk recht is onduidelijk. Zijn pootrechten accessoir zoals erfdienstbaarheden, of zijn het overdraagbare rechten?