Verzoek tot gedeeltelijke intrekking omgevingsvergunning