Legesaanslag niet zomaar te baseren op eigen opgave

Legesaanslag niet zomaar te baseren op eigen opgave

Het kan zeer lonen om voorafgaand aan de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen te onderzoeken of het verstandig is zelf de bouwkosten op te geven of aan te sturen op het toepassen van een specifiek normblad. Als de gemeente is aangewezen op toepassing van een normblad dat niet op juiste wijze is bekendgemaakt en niet kan worden teruggevallen op de eigen opgave, kunnen er namelijk geen leges worden geheven.