Eerst beleid, dan pas besluit

Eerst beleid, dan pas besluit

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een initiatiefnemer van een zonnepark herhaaldelijk geïnformeerd eerst beleid te willen maken, alvorens een besluit te nemen. De weigering van het Rijksvastgoedbedrijf medewerking te verlenen is ondanks de lange termijn dan ook naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar, aldus de rechtbank. Daarbij komt de politieke ontwikkeling dat nieuwe zonneparken op landbouwgrond niet zonder meer wenselijk worden geacht. Daardoor heeft het Rijksvastgoedbedrijf een gerechtvaardigd belang bij de weigering van haar medewerking.