Ontwerp-aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Ontwerp-aanvullingsbesluit natuur Omgevingswet

Dit ontwerp-Besluit voorziet in de overgang van een belangrijk deel van de regels van de Wet natuurbescherming en van het Besluit natuurbescherming naar drie algemene maatregelen van bestuur op grond van de Omgevingswet: het Besluit activiteiten leefomgeving, het Besluit kwaliteit leefomgeving en hetOmgevingsbesluit. Daarmee zal het ontwerp-Besluit verder invulling geven aan de integratie van de Wet natuurbescherming in het stelsel van de Omgevingswet.