Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel: wat nu?

Geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel: wat nu?

De Afdeling heeft op 29 mei 2019 (Amsterdamse dakopbouw) de eisen voor een geslaagd beroep op het vertrouwensbeginsel versoepeld. Het perspectief van de burger staat sindsdien centraler. Dat plaatst overheden voor een nieuw probleem: hoe te handelen als een bindende toezegging is gedaan die niet (meer) nagekomen kan of mag worden? Daarover heeft de Afdeling nauwelijks iets gezegd.