Een juridische kloof tussen stad en platteland?

Een juridische kloof tussen stad en platteland?

De rechter als verbindende factor is nodig omdat er, naast andere kloven, een kloof bestaat tussen de stad en het platteland. Zo staan, bijvoorbeeld, de komende periode ter uitvoering van de PAS-uitspraak in dit licht gevoelige onderwerpen op de agenda zoals het terugdringen van de veestapel en het verlagen van de maximumsnelheid op provinciale wegen naar 70 kilometer per uur. Het ligt in de lijn der verwachting dat dit soort maatregelen aan de rechter worden voorgelegd.