PASsen en meten en het relativiteitsvereiste!

PASsen en meten en het relativiteitsvereiste!

In de rechtspraak die volgt na de PAS-uitspraak heeft de Afdeling in ECLI:NL:RVS:2019:3130 vanuit een andere invalshoek naar de materie gekeken. Dit, in het kader van het beroep dat was ingesteld tegen het inpassingsplan 'N346 Schakel Achterhoek-A1' wegens het ontbreken van een passende beoordeling en een onzorgvuldige stikstoftoets. De beroepsgrond is namelijk afgeketst op het relativiteitsbeginsel zoals dat volgt uit artikel 8:69a van de Algemene wet bestuursrecht.