Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

Handreiking Dienstenrichtlijn en ruimtelijke ordening

Gemeenten en provincies voeren beleid ten aanzien van de vestiging van detailhandel dat doorwerkt in ruimtelijke voorschriften. Op veel plaatsen zijn vestigingsbeperkingen opgenomen in bestemmingsplannen, die bijvoorbeeld bepaalde soorten retail (mode, speelgoed, huishoudelijke artikelen) op bedrijventerreinen en woonboulevards uitsluiten. Overheden kunnen de onderstaande richtlijn gebruiken om te toetsen of hun brancheringsbeleid in lijn is met de Europese Dienstenrichtlijn.