Verklaring van geen bedenkingen mag worden voorbereid door het college

Verklaring van geen bedenkingen mag worden voorbereid door het college

Een voor de praktijk nuttige uitspraak over de VVGB. De rechtbank oordeelt dat het is toegestaan dat de ontwerp-VVGB door het college van burgemeester en wethouders wordt voorbereid. Als de gemeenteraad in een vergadering instemt met het voornemen om de VVGB te weigeren, is sprake van een door de raad zelfstandig ingenomen standpunt. Naar het oordeel van de rechtbank is daarmee voldaan aan de Wabo.