Omgevingsvergunning: beslistermijn, inwerkingtreding en onherroepelijkheid

Omgevingsvergunning: beslistermijn, inwerkingtreding en onherroepelijkheid

Er zijn twee verschillende voorbereidingsprocedures op een aanvraag voor een omgevingsvergunning van toepassing. Het is niet altijd duidelijk welke procedure moet worden gevolgd, hoe lang de procedure zal gaan duren en wanneer de vergunning gebruikt kan worden, of onherroepelijk is.