Verjaring leidt wel tot wijziging eigendom, maar niet tot wijziging bestemming

Verjaring leidt wel tot wijziging eigendom, maar niet tot wijziging bestemming

Verjaring door bestendig gebruik levert weliswaar nieuwe eigendomsverhoudingen op, maar dat bestendige gebruik verandert de publiekrechtelijke bestemming natuurlijk niet. Een last moet duidelijk zijn en aansluiten op de motivering en grondslag ervan. Daarvan is geen sprake indien in de last wordt gehamerd op respecteren van kadastrale grenzen, terwijl de grondslag in strijd is met het bestemmingsplan.
Zicht op legalisatie is alleen aan de orde indien een ontwerp-bestemmingsplan ter inzage is gelegd, en/of als ten minste een begin is gemaakt met de voor verlening van een omgevingsvergunning vereiste procedure—hetgeen niet mogelijk is zonder een aanvraag.