Hebben bedrijven per definitie geen belang bij bescherming van natuurgebieden?

Hebben bedrijven per definitie geen belang bij bescherming van natuurgebieden?

Het lijkt erop dat bedrijven volgens de Raad van State geen belang hebben bij bescherming van Natura 2000-gebieden. Zij kunnen dan ook geen beroep doen op het feit dat bij een bestemmingsplan projecten mogelijk worden gemaakt die het natuurgebied mogelijk aantasten. Dat betekent dat zij ook geen belang hebben bij een beroep op het feit dat een stikstofbeoordeling is gebruikt waarbij ten onrechte de PAS is toegepast. Beroepen die daarop betrekking hebben, zullen niet worden behandeld, tenzij deze afkomstig zijn van personen die wonen in de onmiddellijke nabijheid van het Natura 2000-gebied, of van natuurbeschermingsorganisaties. Beroepen van anderen zullen niet worden behandeld.