Noodwet stikstof

Noodwet stikstof

Het doel van deze tijdelijke wet is om projecten op het gebied van woningbouw, infrastructuur en landbouw door te laten gaan. Projecten worden daartoe van 'dringend openbaar belang' verklaard. Voor de problemen met PFAS is het voorstel om per regio een plek aan te geven waar vervuilde grond naartoe mag, zodat de bouw doorgang kan vinden. Tijdens het half jaar dat de wet van kracht is, kan het kabinet een definitieve oplossing zoeken.