De rol van de provincie bij omgevingsvergunningen

De rol van de provincie bij omgevingsvergunningen

De vraag of Gedeputeerde Staten (GS) een natuurtoestemming op grond van de Wnb moet verlenen, is sinds de PAS-uitspraken van 29 mei 2019 actueler geworden. Daarbij is ook de vraag opgekomen of B&W de aanvraag om omgevingsvergunning aan GS moet voorleggen, zodat GS kan beoordelen of een natuurtoestemming nodig is. Uit deze uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak blijkt dat dat niet hoeft. En dat B&W in eerste instantie zelf moet beoordelen of een natuurtoestemming is vereist.