Omgevingswet: juridische kerninstrumenten

Omgevingswet: juridische kerninstrumenten

De VNG ontwikkelt verschillende voorbeelden van onderdelen van het omgevingsplan. Het eerste behelst de structuur van het omgevingsplan, ook wel 'Het Casco' genoemd: een voorbeeldstructuur van het omgevingsplan, nog zonder inhoudelijke regels. Het tweede betreft de omzetting van een aantal lokale verordeningen naar het omgevingsplan.