Nadeelcompensatie: zonder advisering deskundige?

Nadeelcompensatie: zonder advisering deskundige?

De procedures rond verzoeken tot nadeelcompensatie en vergoeding van planschade zijn met waarborgen omkleedt. Eén van die waarborgen bestaat uit de advisering door één of meer onafhankelijke deskundigen. Dat maakt de procedure kostbaar.
Een logische vraag is daarom of inschakeling van een onafhankelijke commissie steeds nodig is. Uit deze uitspraak blijkt dat er ruimte is om over een verzoek om nadeelcompensatie te besluiten, ook zonder advisering door een onafhankelijk deskundige.