Verzoeker omgevingsvergunning belanghebbende bij beslissing op dat verzoek?

Verzoeker omgevingsvergunning belanghebbende bij beslissing op dat verzoek?

Zoals bekend vaart de Afdeling bestuursrechtspraak alweer enige tijd een nieuwe koers als het gaat om de vraag of degene die verzoekt om een bouwomgevingsvergunning belanghebbende is bij een beslissing op het ingediende verzoek. Volgens die koers wordt degene die verzoekt om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk in beginsel verondersteld belanghebbende te zijn bij een beslissing op het door hem ingediende verzoek.
Met de onderhavige uitspraak wordt de werking van deze jurisprudentie verder uitgebreid. De Afdeling oordeelt namelijk dat haar jurisprudentielijn van overeenkomstige toepassing is op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het wijzigen van het gebruik van gronden en bouwwerken.