Zowel bedrijf als individuele eigenaren zijn belanghebbende bij handhavingsbesluit

Zowel bedrijf als individuele eigenaren zijn belanghebbende bij handhavingsbesluit

Het ging in deze zaak om een camping, waar in strijd met het bestemmingsplan gewoond werd. De gemeente besloot tot handhaving over te gaan en verstuurde aan één van de eigenaren van de camping een besluit met hierin de last om de bewoning op de camping te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Hiertegen werd door beide eigenaren (vennoten) bezwaar en beroep aangetekend. Ook het campingbedrijf tekende bezwaar en beroep aan. Volgens de Afdeling worden zowel het bedrijf als de beide eigenaren rechtstreeks in een belang geraakt en kunnen zij alledrie als belanghebbende worden aangemerkt.