Gemeente handelde niet onrechtmatig door oplevering van bouwkavels met hoogteverschillen

Gemeente handelde niet onrechtmatig door oplevering van bouwkavels met hoogteverschillen

Met het bouwrijp maken van een bouwterrein zijn bestaande hoogteverschillen niet geëgaliseerd, waardoor het ene kavel waardevoller blijkt dan het andere. Vervolgens komt vast te staan dat uit het bestemmingsplan noch uit algemene planologische regels een verplichting voortvloeit om bij elkaar gelegen bouwkavels zonder hoogteverschillen aan te bieden. Is er dan nog een ongeschreven regel die maakt dat de gemeente bestaande, natuurlijke oneffenheden had moeten egaliseren? Het antwoord is bekend: zo'n regel is er niet. Deze casus geeft voor de zoveelste keer aan dat het lastig is om een rechtsnorm te vinden om gemeentelijke aansprakelijkheid op te baseren.