Crisis- en herstelwet: let op juiste vermelding in kennisgeving van besluit

Crisis- en herstelwet: let op juiste vermelding in kennisgeving van besluit

Sommige uitspraken van de Raad van State zijn direct relevant voor de omgevingsrechtelijke praktijk. Zoals deze uitspraak, waarin de Afdeling duidelijk vermeldt welke eisen worden gesteld aan de kennisgeving van besluiten waarop de Crisis- en herstelwet van toepassing is.
Kort gezegd oordeelt de Afdeling dat de toepasselijkheid van de Crisis- en herstelwet in het besluit zelf (vaststellingsbesluit) én in de bekendmaking of mededeling van het besluit (kennisgeving) moet worden vermeld. Bovendien geldt een aantal eisen waaraan de kennisgeving moet voldoen.