Last onder dwangsom impliceert toestemming

Last onder dwangsom impliceert toestemming

In deze uitspraak is onder meer interessant dat de Afdeling bestuursrechtspraak de rechtspraak bevestigt dat om te voldoen aan een last onder dwangsom geen nieuwe ontheffing van de Wet natuurbescherming is vereist. De uitspraak is tevens relevant voor situaties waarin andere publiekrechtelijke toestemmingen nodig zijn om aan een last te kunnen voldoen.