Planregel duidelijk? Dan komt geen betekenis toe aan de toelichting

Planregel duidelijk? Dan komt geen betekenis toe aan de toelichting

Met enige regelmaat komt het voor dat er inconsistenties bestaan tussen de verbeelding, de planregels en de plantoelichting van een bestemmingsplan. Wat als de toelichting en de planregels niet bij elkaar aansluiten en het daardoor onduidelijk is of een bouwplan in strijd is met het bestemmingsplan? De Afdeling licht de uitlegregels in deze uitspraak opnieuw toe in een zaak rond verlening van een omgevingsvergunning voor een supermarkt. Grijp niet te snel naar de toelichting, maar ga eerst na of de planregel op zichzelf niet gewoon duidelijk is.