Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Wetsvoorstel stikstofreductie en natuurverbetering

Ongeveer anderhalf jaar nadat de Raad van State een streep door het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zette, heeft de regering het wetsvoorstel voor de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) ingediend. Het voorstel voorziet in een systeem met drie elementen: (i) een streef-/omgevingswaarde, (ii) een programma stikstofreductie en natuurverbetering en (iii) een systematiek van periodieke monitoring en bijsturing.