EHRM: uitsluitend elektronisch bekendmaken van omgevingsvergunningen geoorloofd

EHRM: uitsluitend elektronisch bekendmaken van omgevingsvergunningen geoorloofd

Is het enkel elektronisch bekendmaken van een natuurvergunning toegestaan, zonder dat het recht op toegang tot de rechter (ex artikel 6 EVRM) in het gedrang komt? Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens oordeelt van wel.