Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning

Rechtsbescherming bij een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een vergunning

Tegen een besluit tot wijziging van de tenaamstelling van een omgevingsvergunning kan bezwaar, beroep en/of hoger beroep worden ingesteld—mits sprake is van een besluit in de zin van artikel 1:3 Awb. Maar wanneer is dat het geval? In deze uitspraak wordt daar duidelijkheid over gegeven.