Geluid bij planontwikkeling: houd rekening met de feitelijke situatie

Geluid bij planontwikkeling: houd rekening met de feitelijke situatie

In deze uitspraak vat de Afdeling in heldere bewoordingen samen op welke wijze de raad bij de vaststelling van een bestemmingsplan voor het aspect geluid moet beoordelen in hoeverre sprake is van een goed woon- en leefklimaat. Dit vraagt een goed onderbouwd geluidonderzoek, waarin de feitelijke bestaande situatie wordt betrokken.