Vrijkomen asbestvezels bij saneringswerkzaamheden lang niet altijd beboetbaar

Vrijkomen asbestvezels bij saneringswerkzaamheden lang niet altijd beboetbaar

Een asbestsaneringsbedrijf ontvangt een boete voor overtreding van artikel 4.45 van het Arbobesluit wegens het onnodig vrijkomen van asbest. Het verwijt is dat de feitelijk gevolgde werkwijze niet veilig genoeg zou zijn geweest. Namens het saneringsbedrijf betoogde mijn collega Mistral Ceelen dat dit standpunt onjuist was en dat de boete niet in stand kon blijven. De Raad van State was het met ons eens en vernietigde het boetebesluit.