Een concessie is geen gedoogplicht

Een concessie is geen gedoogplicht

Daartoe aangewezen overheidspartijen kunnen gebruik maken van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Andere partijen kunnen dat ook, mits zij over een concessie beschikken. Met een concessie ontstaat een gedoogplicht echter niet automatisch: dat een gedoogplicht kán worden opgelegd, betekent namelijk nog niet dat deze enkel met het verlenen van de concessie ook is opgelegd.
Het feit dat een concessie is verleend—in casu ter aanleg en instandhouding van leidingen—betekent dus niet dat de gemeente verplicht is om die leidingen in haar grond ook (privaatrechtelijk) te gedogen.