Krijg je altijd een vergunning na een positief principebesluit?