Zienswijzen ingediend: reactie vragen aan aanvrager

Zienswijzen ingediend: reactie vragen aan aanvrager

In het bestuursrecht komt het voor dat derden een zienswijze indienen over besluiten die door een derde (initiatiefnemer) zijn aangevraagd. Heeft de aanvrager dan recht om op die zienswijze te reageren?
Ja: in elk geval als de uniforme openbare voorbereidingsprocedure is gevolgd, zo oordeelt de Raad van State. Een duidelijke uitspraak waar in de praktijk behoefte aan bestaat, omdat aanvragers vaak willen reageren op ingebrachte zienswijzen.