Handreiking Grondeigendom Omgevingswet

Handreiking Grondeigendom Omgevingswet

De Omgevingswet bevat een aantal instrumenten die ingrijpen op het grondeigendom, waaronder het voorkeursrecht, onteigening, kostenverhaal, financiële bijdrage en kavelruil. De onderstaande handreiking bevat een inleiding op deze instrumenten en gaat uitgebreid in op het voorkeursrecht, onteigening en stedelijke kavelruil.