Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht

Een belangwekkende uitspraak over gedoogplichten op grond van de Belemmeringenwet Privaatrecht. Het betrof een verzoek tot oplegging van een gedoogplicht van TenneT ter aanleg en instandhouding van een ondergrondse hoogspanningsverbinding. De eigenaar van de percelen waarop de gedoogplicht werd opgelegd, voerde in hoger beroep aan dat TenneT geen serieuze en redelijke poging heeft ondernomen om met hem tot minnelijke overeenstemming te komen. De Minister zou de gedoogplicht daarom ten onrechte hebben opgelegd. Dat betoog slaagt niet, maar de uitspraak bevat desondanks drie interessante aspecten.