Relativiteitsvereiste staat handhavingsverzoek niet in de weg