Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO)

Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO)

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is de aanleiding voor het vaststellen van de Landelijke Handhavingsstrategie Omgevingsrecht (LHSO). Bestuursorganen die in een omgevingsdienst deelnemen, moeten gezamenlijk een uniforme handhavingsstrategie vaststellen. De LHSO is daarvan een belangrijk onderdeel. Decentrale bestuursorganen stellen op basis van deze eisen hun uitvoerings- en handhavingsbeleid vast.