Overheid hoeft uitbaters niet te compenseren voor vervroegde sluiting kolencentrales

Overheid hoeft uitbaters niet te compenseren voor vervroegde sluiting kolencentrales

Energieleveranciers klaagden de Staat aan, omdat die hen dwingt in 2030 (vroegtijdig) twee steenkoolcentrales te sluiten. RWE eiste van de Staat een vergoeding van ruim 1,4 miljard euro, Uniper wilde een miljard aan schade vergoed krijgen. Wat meeweegt in het besluit is dat partijen al voor zij begonnen met de bouw van de centrales konden voorzien dat zij 'gedurende de levensduur' te maken konden krijgen met 'CO2-emissie reducerende overheidsmaatregelen'. Daarop had men kunnen anticiperen door zelf maatregelen te nemen: uitstoot af te vangen, of over te stappen op biomassa.