Provincie moet beter onderzoek doen naar vraag of veehouderijen een natuurvergunning nodig hebben

Provincie moet beter onderzoek doen naar vraag of veehouderijen een natuurvergunning nodig hebben

De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland moeten meer onderzoek doen naar de vraag of veehouderijen een natuurvergunning nodig hebben voor het beweiden en bemesten van hun landbouwgronden. Twee natuurorganisaties hadden verzocht om handhavend op te treden tegen een aantal veehouders, omdat deze geen vergunning hebben terwijl dat wel vereist lijkt.
De Raad van State heeft in dit kader inmiddels meerdere relevante uitspraken gedaan, maar de provincie houdt vol dat geen natuurvergunningen nodig zijn. Ten onrechte, zo oordeelt de rechtbank. Gedeputeerde Staten dienen beter onderzoek te doen, alvorens opnieuw op de handhavingsverzoeken te beslissen.