Wet open overheid in een omgevingsrechtelijke context

Wet open overheid in een omgevingsrechtelijke context

De Wet open overheid (Woo) — de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) — vormt sinds 1 mei 2022 het relevante kader voor het openbaar maken van overheidsinformatie. Met regelmaat vormde de Wob en vormt de Woo een belangrijke rol bij meer omgevingsrechtelijke onderwerpen of geschillen. Alle reden voor een bijdrage over de Woo vanuit omgevingsrechtelijk perspectief.