De bruidsschat in het omgevingsplan

De bruidsschat in het omgevingsplan

De bruidsschat bevat Rijksregels die onder de Omgevingswet (Ow) niet langer op Rijksniveau activiteiten regelen, maar op lokaal niveau. Bij inwerkingtreding van de Ow worden de bruidsschatregels van rechtswege opgenomen in het omgevingsplan. Gemeenten kunnen deze regels over bouwen en milieubelastende activiteiten vervolgens naar eigen voorkeur aanpassen — met inachtneming van Rijksregels. Bedrijven moeten zich er dus van bewust zijn dat er veel onderwerpen en activiteiten via de bruidsschat in het omgevingsplan worden gereguleerd en dat de regels die via de bruidsschat in het omgevingsplan terechtkomen, per gemeente kunnen verschillen.