Interessante uitspraak over belanghebbendheid

Interessante uitspraak over belanghebbendheid

Een interessante uitspraak over de toepassing van het belanghebbendebegrip. Het betreft in deze zaak beroepen van agrariërs tegen een omgevingsvergunning voor een zonnepark met landschappelijke inpassing in agrarisch gebied. Er bestaat belanghebbendheid, vanwege hun vrees voor wildschade als gevolg van de vergunningverlening.