Raad van State vraagt conclusie over toepassing artikel 6:19 Awb in het omgevingsrecht

Raad van State vraagt conclusie over toepassing artikel 6:19 Awb in het omgevingsrecht

Is er aanleiding om de rechtspraak over de toepassing van artikel 6:19 Awb in bestemmingsplanzaken onder de Wet ruimtelijke ordening (op onderdelen) aan te passen? Is er aanleiding om de toepassing van artikel 6:19 Awb te veranderen in zaken die gaan over de wijziging van een omgevingsplan op grond van de Omgevingswet?