Overgangsrecht Omgevingswet bij ruimtelijke plannen op aanvraag

Overgangsrecht Omgevingswet bij ruimtelijke plannen op aanvraag

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft met het oog op de rechtsvorming en de rechtspraktijk uiteengezet welk recht van toepassing is op (vervolg)besluiten op aanvragen om een ruimtelijk plan vast te stellen. De Afdeling gaat in de uitspraak in op enkele veelvoorkomende scenario's. Een van de belangrijkste conclusies is dat nadat de gemeenteraad een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen afwijst, de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing blijft totdat het besluit op de aanvraag onherroepelijk is.
In rechtsoverwegingen 14 t/m 20 van de uitspraak is het overgangsrecht uitgeschreven.