AG HR: Verduidelijk en beperk Didamregels

AG HR: Verduidelijk en beperk Didamregels

Een kritische conclusie van advocaat-generaal Snijders: een grondtransactie met een gemeente kan niet achteraf nog worden aangetast omdat deze (in strijd met het Didam-arrest) 1-op-1 gesloten is — en schadevergoeding blijft dientengevolge wél mogelijk. Alleen in 'extreme gevallen', of als een koper onrechtmatig handelt, zou aantasting van de overeenkomst denkbaar zijn. Dat zou dan zijn wegens schending van de openbare orde of de goede zeden, dan wel bij wijze van schadevergoeding in natura. Een welkome nuancering op de bestaande Didam-rechtspraak.