Voldoende feitelijke werkzaamheden om belanghebbend te zijn?

Voldoende feitelijke werkzaamheden om belanghebbend te zijn?

Een bijzondere uitspraak: de onderhavige beslissing ziet zuiver op een ambtshalve beoordeling of Coöperatie Mobilisation for the Environment (MOB) voldoende feitelijke werkzaamheden verricht om belanghebbende te zijn bij de weigering bepaalde natuurvergunningen in te trekken. De rechtbank beantwoordt die vraag bevestigend. In uitvoerige overwegingen zet de rechtbank uiteen waarom zij dat vindt en vooral waarom zij de beoordeling van groot belang acht.