Wilde paarden mogen niet grazen in natuurgebied wegens grote klit

Wilde paarden mogen niet grazen in natuurgebied wegens grote klit

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft de minister van LNV opgedragen om handhavend op te treden tegen Staatsbosbeheer vanwege het laten grazen (weiden) van konikpaarden in natuurgebied de Oostvaardersplassen. Aldaar groeit namelijk de Grote Klit - die de paardjes tranende ogen en oogontstekingen kan bezorgen.