Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2018

Cijfers gesubsidieerde rechtsbijstand 2018

Er zijn in 2018 ruim 400.000 toevoegingen afgegeven, inclusief lichte adviestoevoegingen en toevoegingen voor mediation. Het aantal afgegeven toevoegingen liep daarmee 2 procent terug ten opzichte van 2017. Ook was er een neerwaartse ontwikkeling zichtbaar in het aantal advocaten dat toevoegingen behandelde. Bijna 200 van 6.000 deelnemende advocaten haakten af (-3 procent). Ruim een derde (37 procent) van de bevolking is gerechtigd gebruik te maken van de Wet op de rechtsbijstand, op basis van inkomen en vermogen in box 3.