Corporate lawyers: de butlers van de Zuidas

Corporate lawyers: de butlers van de Zuidas

De meeste advocaten van grote bedrijven zijn gevestigd op de Zuidas, op loopafstand van de financiële wereld die tot de vaste clientèle behoort. Hét kenmerk van hun beroepsethiek is dat ze eenzijdig opkomen voor de belangen van de cliënt en dat die erop mag vertrouwen dat het besprokene geheim blijft. Naast privileges, zoals procesmonopolie en verschoningsrecht, zijn er plichten: je houden aan de wettelijke beroepsregels en de kernwaarden, zoals de waarheid dienen en je partijdig, integer, onafhankelijk en deskundig gedragen. Hoe heilig zijn die richtsnoeren? Een uitgebreid artikel uit de Groene Amsterdammer, dat mede tot stand kwam met steun van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten.