Wie kunnen ingrijpen in de organisatie van een stichting?

Wie kunnen ingrijpen in de organisatie van een stichting?

Een belanghebbende kan aan de rechter verstrekkende voorzieningen vragen om in te grijpen in de organisatie van een stichting. De wet vermeldt niet wie tot de groep belanghebbenden moet worden gerekend; de Hoge Raad heeft zich daar evenwel met enige regelmaat over uitgesproken.
Eerder bepaalde de Hoge Raad bijvoorbeeld dat bij de beantwoording van de vraag of iemand belanghebbende is, een rol zal spelen of iemand in een eigen belang wordt getroffen of nauw betrokken is (geweest) bij het onderwerp dat in de procedure wordt behandeld.